Anestezi

Anestezi Hakkında Sık Sorulan Sorular

Anestezi nedir, hastalara ne amaçla uygulanır?

“Anestezi ‘an’ ve ‘estezi’ kelimelerinden oluşmuştur. Yunanca bir kelime olup hissizlik, duyusuzluk anlamına gelmektedir. Modern tıp­ta anestezi, hastaya cerrahi girişimin sağlıklı ve konforlu bir şekilde yapılmasını sağlayan duyusuzluk hali olarak tanımlanabilir.

Anestezinin çeşitleri nelerdir?

-Genel Anestezi

-Bölgesel Anestezi

-Lokal Anestezi

Genel Anestezi nedir?

Genel anestezi, hastaların herhangi bir ağrılı cerrahi işlem için uyutulması, işlemin sonunda da uyandırılmasıdır.

Bölgesel anestezi nedir? En çok hangi ameliyatlarda kullanılır?

Bölgesel anestezi; vücudun herhangi bir bölgesinin iğne yapılarak çoğunlukla lokal anestezikler ile uyuşturulmasıdır.

En fazla en fazla ortopedi ve üroloji ameliyatlarında, ağrısız doğum ve sezaryende uygulanır. Bölgesel anestezi ile kol, bacak, kasık ve göbek altı bölgesinin ameliyatları rahatlıkla yapılabilmektedir.

Aslında bölgesel anestezi yöntemleri ameliyat sonrası (post-operatif) dönemde ağrı tedavisinde daha yaygın kullanılmaktadır. Burada, bölgesel anestezinin genel anesteziye ilave olarak kullanımı söz konusudur. Böylelikle hem ameliyat sırasında hem de sonrasında ağrısızlık sağlanmaktadır.

Lokal anestezi nedir, ne amaçla uygulanır?

Lokal anestezi; sınırları belli olan bir bölgede küçük cerrahi bir girişim yapılacağı zaman o alanı uyuşturmak için yapılan anestezidir. Diş çekimi, sünnet, ben alınması, apse boşaltılması gibi sınırlı bir alanda yapılacak küçük cerrahi girişimlerde hastanın acı duymaması için uygulanır.

Uyku ile anestezi aynı şey midir?

Uyku ile anestezi birbirine benzer gözükmekle birlikte aynı şey değildir. Çünkü uykudan herhangi sesli ya da ağrılı bir uyarıyla uya­nılırken, anesteziden anestezi hekiminin inisiyatifi haricinde uyanmak mümkün değildir. Anestezi ilaçlarının verilmesi devam ettiği sü­rece hastaların büyük çoğunluğu genel anestezi denilen, ağrılı işlemlere yanıt vermeme durumunda kalmaktadır.

Hangi anestezi yönteminin seçileceğine nasıl karar verilir?

Bir cerrahi işlem için uygulanacak anestezi yönteminin seçiminde en önemli faktörler arasında ameliyatın yeri ve şekli gelir. Diğer fak­törler ise, hastanın genel sağlık durumu ile yöntemin kişiye getireceği avantajlardır. Ancak bu dört faktör biraraya getirildiğinde karara var­mak mümkün olur. Özellikle beyin, karın içi ameliyatlar genel anestezi altında yapılır. Ayrıca tiroit, ses teli, kulak ve kanser ameliyatlarının da genel anestezi altında yapılmasına gayret edilir. Çocuklar çok hareketli olduklarından ne tür ameliyat olursa olsun operasyonları genel anestezi altında gerçekleştirilir.Bunun yanında kol ve bacak bölge­sinin ameliyatları arzu edilirse sinir blokları ya da sadece o bölgenin uyuşturulmasıyla da yapılabilir. Ameliyatın hangi anestezi yöntemiyle yapılacağına karar verilirken hasta, cerrah ve anestezi uzmanı biraraya gelip konuyu tartışmalıdır. Bazen anestezi uzmanı bir yöntem planla­mışken, cerrah farklı bir cerrahi işlem uygulamak ister ya da hastanın tercihi farklı olur. Böyle bir durumda anestezi uzmanı yönteminden vazgeçmek durumunda kalabilir. Bazen de hastanın içinde bulunduğu tıbbi durum, anestezi uzmanını ve cerrahi ekibi yapacakları işlemi farklılaştırmaya doğru yönlendirebilir. Böyle bir durumda en doğru yaklaşım öncelikle hastanın güvenliğini baz alan ortak bir kararın oluşturulması ve bunun hastaya teklif edilmesidir.

Anestezide açlık nasıl omalıdır?

Hasta ameliyat sabahına yaklaşık 6-8 saatlik açlıkla hazırlanır. Bu sürede bir şey yiyip içmesi istenmez.Bu durum hastanın güvenliği içindir.

Hasta ameliyat öncesi su içebilir mi?

Hastanın ameliyata hazırlığında oruçmuş gibi hazırlanması istenir. Dolayısı ile buna su da dahildir.

Ameliyat öncesi günlük alınan ilaçların kullanımı nasıl olmalıdır?

Ameliyat öncesi her ilacın kullanımı farklıdır, hipertansiyon, epilepsi gibi ilaçların çok az bir su ile alınması gerekirken, aspirin, kumadin gibi kan sulandırıcı ilaçlar ameliyattan belli bir gün önce bırakılmalıdır*

*İlaç kullanımı için lütfen doktorunuza danışınız.

 

 


Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Addthis
WhatsApp 0530 393 47 49