Üroloji

Ürolojik hastalıklar utanma, çekinme gibi sebeplerle hekime danışılmaması nedeniyle zamanla bu sorunlar çok büyük sağlık problemleri olarak karşımıza çıkabilir.

Üroloji polikliniğimizde; cinsiyet ayrımı gözetmeksizin böbrek, idrar yolları, mesane, prostat gibi ürolojik sistemi ilgilendiren tüm enfeksiyonlar, üriner sistem tasları, cinsel temasla bulaşan hastalıklar, erkekte kısırlık, iktidarsızlık, böbrek ve idrar yolları hastalıkları, ürogenital kanserler, prostat hastalıkları, işeme bozuklukları ve idrar kaçırma sorunlarının tanı ve tedavisi sağlamaktadır.

Prostat kanser araştırması ve gerektiğinde transrektal ultrason eşliğinde prostat biyopsileri yapılmaktadır.

İdrar yolları, mesane ve prostat hastalıklarının, sistoskopi yöntemi ile tanısı konup, İdrar kaçırma hastalığının tıbbi ve cerrahi müdahaleleri, mesane kanser cerrahileri yapılmaktadır.

Üroloji Kliniğimizde tetkik ve tedavisi yapılan başlıca hastalıklar ;

. Böbrek, mesane ve idrar yolları taşları

. Böbrek, mesane, idrar yolları ve genital organların iltihaplı hastalıkları

. Cinsel ilişki ile bulaşan hastalıklar

. Prostat büyümesi (BPH)

. Kısırlık

. İktidarsızlık ve erken boşalma

. Böbrek tümörü, Mesane kanseri ve Prostat kanseri ve Testis tümörleri

. İnmemiş testis, hipospadias(peygamber sünnetli), böbrek ve idrar yolları ile ilgili doğumsal anomaliler

. İdrar kaçırma ve uykuda altını ıslatma problemleri

. Hidrosel, epididim kisti (Su toplanması),

. Varikosel (Damar genişlemesi)

Üroloji Kliniğimizde uygulanan başlıca ameliyat yöntemleri ;

. Sistoskopi- Mesane içinin gözlenmesi

. Transrektal Ultrasonografi eşliğinde prostat iğne biopsisi

. mesane ve üreter taşları ile ilgili açık, kapalı ameliyatlar

. Cerrahi SÜNNET

. Ürolojik anomalilerin düzeltilmesine yönelik ameliyatlar

. Kısırlık ve iktidarsızlık tedavisine yönelik ameliyatlar; Varikoseloktomi, peyronie hastalığında PRP

. Kadın ürolojisi alanında; idrar kaçırmanın ameliyat (Transobturatuar tape uygulaması) ile ya da bazı hastalarda ameliyatsız olarak tedavisi yapılmaktadır. İdrar kesesinin sarkması (sistosel) durumları cerrahi olarak düzeltilmektedir.

. Çocuk ürolojisi alanında; inmemiş testis, hypospadias (idrar deliğinin normal yerinde olmaması durumu), idrarın böbreklere geriye kaçması (VUR) ve altını ıslatma durumlarının tanı ve tedavisi yapılmaktadır.

. Androloji alanında; erkek cinsel fonksiyon bozuklukları (sertleşmenin olmaması, erken veya geç boşalma) ve üreme bozukluklarının (çocuk sahibi olamama) tanı ve tedavileri yapılmaktadır. Varikoselektomi ameliyatı penis peyroni plağında PRP uygulaması yapılmaktadır.

 

 


Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Addthis
WhatsApp 0530 393 47 49